Szanowni Państwo! Długo nas tu nie było. Wracamy z bardzo istotnymi informacjami o REKRUTACJI.

Na rok szkolny 2023/24 mamy przewidziane miejsca w klasie 1, 2, 3, 4 i 5 szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną i ze sprzężeniami. Posiadamy także miejsca w istniejących klasach przysposabiających do pracy w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy działającej w Naszym SOSW Dwór.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

pan dyrektor Michał Stach 604 903 705,

pani Joanna Stach-Andreasik 504 239 338

W naszym Ośrodku prowadzimy nauczanie i wychowanie oparte o pozytywne, progresywistyczne podejście do uczniów, dostosowane do ich potrzeb, możliwości i potencjału. Staramy się prowadzić edukacją nastawioną na inkluzywność, integrację. Współpracujemy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi działającymi w regionie. Nasi podopieczni mają okazję do korzystania z wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych, wypoczynkowych, wyjść do kina, muzeów, teatru. Unikalna lokalizacja zapewnia możliwość bardzo częstych zajęć na świeżym powietrzu w bezpiecznym otoczeniu.