Porozumienie w sprawie Ośrodka

Zapraszamy do zapoznania się z treścią porozumienia, między Panem Marcinem Leśniakiem a Stowarzyszeniem Integracyjnym Zbylitowska Góra Dwór, w którym to Pan Marcin Leśniak deklaruje przekazanie zespołu dworsko-parkowy w Zbylitowskiej Górze z dniem 1 września 2018 roku w zarządzanie Stowarzyszeniu Integracyjnemu Dwór na rzecz prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze.

Więcej interesujących ustaleń znajdą Państwo w treści pisma.

Plik do pobrania: Przekazanie Ośrodka