Rejestracja szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaświadczenia dotyczącego wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia 14 lipca 2017 roku.

W związku z nabyciem zespołu dworsko-parkowy w Zbylitowskiej Górze przez Pana Marcina Leśniaka końcem grudnia 2017 roku i zawiązaniem porozumienia, na mocy którego przekaże on swoją nieruchomość w użytkowanie na rzecz Integracyjnego Stowarzyszenia Zbylitowska Góra Dwór, Ośrodek „Dwór” będzie się mieścił tamże.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dwór w Zbylitowskiej Górze rozpocznie swoją działalność 1 września 2018 roku.

Plik do pobrania: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zapisz

Zapisz

Zapisz