Kadra

Michał Stach
Dyrektor Ośrodka, nauczyciel dyplomowany z 45 letnim stażem, oligofrenopedagog, specjalista zarządzania oświatą (ponad 30 lat na stanowiskach kierowniczych), hipoterapeuta (jeden z pierwszych hipoterapeutów w Małopolsce), specjalista terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej, sportowiec, gra w tenisa i siatkówkę. W ośrodku prowadzi także zajęcia z hipoterapii i gimnastyki korekcyjnej.

Wojciech Bednarz
Nauczyciel z 14 letnim stażem, magister wychowania fizycznego i wychowania obronnego, oligofrenopedagog, w trakcie studiów podyplomowych z edukacji przyrodniczo- leśnej. W Ośrodku prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego. Pasjonat sportu, były siatkarz, sędzia siatkówki, wielbiciel literatury.

Ks. Tomasz Biernat
Nauczyciel religii.

Agata Hilgier
Oligofrenopedagog, specjalista gimnastyki korekcyjnej, instruktor rekreacji, wychowania fizycznego. Nauczyciel dyplomowany z ponad 20- letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto posiada szkolenia z zakresu psychologii komunikacji Makaton. Wychowawca klasy przysposabiającej do pracy. Pasjonuje się zdrowym trybem życia, literaturą i filmem.

Krystyna Jewuła

Adrianna Kowalik
Nauczycielka wspomagająca, wychowawczyni w internacie, studentka 3 roku pedagogiki specjalnej, w trakcie pisania pracy licencjackiej, instruktorka jazdy konnej PZJ, pasjonatka jeździectwa, oraz zajęć artystyczno – technicznych.

Marta Król

Magdalena Mól
Absolwentka psychologii – klinicznej dzieci i młodzieży, oligofrenopedagog, socjoterapeuta. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, muzykoterapię oraz terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Psychoterapeuta dzieci i młodzieży o orientacji psychodynamicznej – w trakcie całościowego szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Sabina Rosołowska- Patuła
Logopeda, dogoterapeuta, przewodnik psa terapeutycznego, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, w trakcie studiów na kierunku surdologopedia. Szczególnie interesuje się pracą z dziećmi z wadą słuchu, centralnym przetwarzaniem słuchowym, autyzmem oraz wadami zgryzu. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach o tematyce kynologicznej, logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej.

Kinga Sępek
Katechetka, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną, kursantka warsztatów pedagogiki Marii Montessori Gra na gitarze, promuje zdrowy tryb życia.

Joanna Stach Andreasik
Oligofrenopedagog, specjalistka w zakresie hipoterapii, dogoterapii, wczesnego wspomagania rozwoju oraz leczniczej pedagogiki Marii Montessori. Wychowawczyni klasy III gimnazjum, prowadzi zajęcia z hipoterapii, terapii pedagogicznej. Nauczycielka dyplomowana z 15 stażem. Pasjonatka tkania kilimów, wyplatania makram, DIY i renowacji starych mebli.

Agnieszka Stelmach
Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, specjalista terapii pedagogicznej, artysta – plastyk.  Absolwentka kursu migowego, prowadzi zajęcia z arteterapii i terapii pedagogicznej. Wychowawca klasy I. W wolnym czasie rozwija swoją pasję artystyczną.