Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania dokumentów dotyczących zapisania swojego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dwór w Zbylitowskiej Górze.

Rezygnacja z dotychczasowej szkoły

Podanie do Szkoły podstawowej

Podanie do Gimnazjum

Podanie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW Dwór

Zgłoszenie rezygnacji z dotychczasowej szkoły należy złożyć na dziennik podawczy administracji tej szkoły, do końca roku szkolnego 2017/2018.

Podania będzie można składać w administracji SOSW Dwór w Zbylitowskiej Górze od 2.07.2018.

Dodatkowe informację będą udzielane przez Panią Beata Leśniak – 515 280 617