Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania dokumentów dotyczących zapisania dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dwór w Zbylitowskiej Górze.

Podanie do Szkoły podstawowej

Podanie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW Dwór

– Oświadczenia Rodzica

Podania będzie można składać wysyłając wypełnione, podpisane i zeskanowane lub sfotografowane dokumenty na adres mailowy dworsosw@gmail.com oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie.

Dodatkowych informacji udzielają:

Michał Stach– Dyrektor SOSW Dwór- 604903705

Beata Leśniak– Prezes Stowarzyszenia – 515 280 617