Naszym marzeniem było kontynuowanie wspaniałej tradycji opieki, terapii i kształtowania w miejscowości Zbylitowska Góra w zabytkowym zespole parkowo-dworskim, w którym od 1973 roku uczyły się i mieszkały dzieci w niepełnosprawnością intelektualną. Marzenie to będzie mogło się ziścić już we wrześniu 2018 roku, kiedy to oficjalnie otworzymy SOSW Dwór dla wszystkich chętnych uczniów.

W tym celu powołaliśmy Integracyjne Stowarzyszenie Zbylitowska Góra DWÓR, którego misją jest prowadzenie Ośrodka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zapewnienie terapii i opieki dla absolwentów także po ukończeniu szkoły.

Budynki szkół i internatu znajdują się w zabytkowym parku o powierzchni 3,5 ha. Dojazd do centrum Tarnowa zajmuje około 15 min. autobusem komunikacji publicznej (224), skąd szybko można dostać się do kina, teatru, miejsc użyteczności publicznej, gabinetów lekarskich, muzeów, obiektów sportowych.

Kameralny charakter Ośrodka, i rodzinna atmosfera zapewnią komfortowe warunki optymalnego rozwoju wychowanków w sferze poznawczej, emocjonalnej , społecznej oraz fizycznej. Mamy wielkie plany, chcemy się rozwijać, chcemy nieść pomoc, wsparcie, dzielić się dobrocią, opieką i doświadczeniem. Zachęcamy do współpracy, do zapoznania się z naszą wizją i misją.

Z szacunkiem
Zarząd Integracyjnego Stowarzyszenia Zbylitowska Góra DWÓR

W RAMACH ZAJĘĆ SZKOLNYCH PROPONUJEMY:

 • nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży według autorskich programów indywidualnych w oparciu o nowoczesne, alternatywne metody edukacji
 • hipoterapię oraz terapeutyczną jazdę konną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami zachowania
 • dogoterapię
 • terapię w oparciu o metodę Marii Montessori
 • terapię poprzez pracę
 • terapię logopedyczną i terapię zaburzeń mowy
 • gimnastykę korekcyjną z elementami rehabilitacji narządu ruchu
 • arteterapię
 • muzykoterapię
 • terapię SI (integracji sensorycznej)
 • terapię poprzez pracę w ogrodzie – hortiterapię
 • nauka pływania z instruktorem
 • zajęcia wspinaczkowe
 • zajęcia sportowe z jeździectwa, siatkówki, biegów przełajowych (sekcje Olimpiad Specjalnych)
 • turnusy rehabilitacyjne
 • uczestnictwo w wydarzeniach sportowych na poziomie ogólnopolskim

 

CHCEMY POŁOŻYĆ NACISK NA REEDUKACJĘ W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,

która będzie polegać na dokładnym zdiagnozowaniu poziomu rozwoju fizycznego uczniów, ich sprawności motorycznej, wytrzymałości i predyspozycji przez zespół specjalistów z kilku dziedzin oraz wdrożenie indywidualnych programów wychowania fizycznego w oparciu o różne formy aktywności ruchowej, gimnastykę, aerobik, elementy gier zespołowych, hipoterapię i wiele innych.

 • pomoc w uzyskaniu wsparcia z MOPS, GOPS i innych instytucji
 • możliwość konsultacji lekarskich (ginekologicznych, kardiologicznych, reumatologicznych)
 • wsparcie psychoterapeutyczne
 • pomoc prawną
 • możliwość konsultacji z seksuologiem w sprawach dotyczących rozwoju seksualnego młodzieży oraz zachowań trudnych
 • dyżury pedagogów i terapeutów dla Rodziców w wymiarze (1 h tygodniowo każdy nauczyciel)
 • pomoc w ustalaniu terminów wizyt u specjalistów
 • cykliczne integracyjne spotkania dla Rodziców, których tematyka będzie uwzględniała ich potrzeby i zainteresowania
 • budynkiem tzw „Nowej Szkoły”, który zostanie wyremontowany z zewnątrz i wewnątrz, posiadać on będzie 6 sal lekcyjnych, w tym jedną pracownię kulinarną w pełni wyposażoną w nowoczesny sprzęt AGD
 • budynkiem „Oranżerii”, gdzie zlokalizowany będzie internat, z przebudowanymi łazienkami, które będą spełniać współczesne wymogi, ponadto przygotowana zostanie internatowa mini kuchnia pozwalająca na samodzielne gotowanie i pieczenie
 • dostępem do sali gimnastycznej na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia
  dodatkowe przy Szkole Publicznej w Zbylitowskiej Górze (po drugiej stronie ulicy)
 • krytą halą i stajnią oraz pełnowymiarową odkrytą ujeżdżalnią
 • dostępem do parku o powierzchni 3,5 ha
 • minibusem na 8 osób
 • gabinetami do terapii indywidualnej
 • gabinetem pielęgniarsko-lekarskim

WKRÓTCE PLANUJEMY

 • stworzyć program wsparcia dla absolwentów SOSW Dwór, którego flagowym projektem będzie Dzienny Ośrodek Terapii, a w późniejszym czasie także wolontariat
 • zwiększyć nabór po wyremontowaniu pozostałych budynków
 • utworzyć miejsca w mieszkaniach treningowych, przygotowujących do samodzielnego życia
 • nawiązać współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością
 • zapewnić częściową opiekę wakacyjną dla dzieci
 • prowadzić specjalistyczne konsultacje terapeutyczne dla osób potrzebujących
 • wybudować atestowany plac zabaw dla młodszych dzieci
 • wybudować grotę solną
 • wybudować boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem
 • stworzyć ogród sensoryczny
 • stworzyć stanowiska pracy dla naszych absolwentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności