Jeśli pragniesz, żeby Twoje dziecko było szczęśliwe, uczyło się i wychowywało w otoczeniu przyrody, zwierząt pod opieką zaangażowanych i wykwalifikowanych pedagogów to zapraszamy do SOSW Dwór w Zbylitowskiej Górze.

Nasi uczniowie mają możliwość korzystania ze specjalistycznych zajęć: hipoterapii, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, usprawniania technik szkolnych z wykorzystaniem metody Montessori oraz integracji sensorycznej.

Od września proponujemy zupełnie nowe zajęcia: edukację przyrodniczo – leśną prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela we współpracy z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska i Nadleśnictwem Tuszyma.

Kontynuujemy prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metody Montessori, uzupełniamy pracownię w nowe pomoce do tej metody. Nasze lekcje prowadzimy z wykorzystaniem technik socjoterapeutycznych.

Wspieramy rodziców i opiekunów poprzez rozmowę, konsultacje.

Uważamy, że każde dziecko z niepełnosprawnością ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości i chcemy mu ten sukces umożliwić poprzez odpowiednie dostosowanie programów terapeutycznych. Naszym celem jest maksymalne usamodzielnienie naszych absolwentów i przygotowanie ich do funkcjonowania
w społeczeństwie w sposób świadomy.

Integracja, włączanie, indywidualizacja procesu nauczania to nasze główne założenia.

Dzieci i młodzież realizują swoje pasje na zajęciach plastycznych w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby a także na zajęciach rzemiosła artystycznego, tkactwa, wyplatania makram, tworzenia dekoracji z wykorzystaniem wielu różnych technik, scrapbookingu, decoupage’u, szydełkowania, haftowania i wielu innych.

Dzięki wspaniałej lokalizacji w otoczeniu przyrody wychowankowie doświadczają siebie w kontakcie z naturą w zróżnicowany sposób. Obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie ożywionej i nieożywionej poprzez wyjścia do parku, wycieczki do lasu i nad rzekę.

Rozwój ruchowy i podtrzymanie kondycji fizycznej jest dla nas bardzo istotne, dlatego nasi uczniowie budują swoją odporność  poprzez codzienne spacery, nordic walking, jogging, pływanie raz w tygodniu z instruktorem, naukę jazdy konnej, a także inne sporty i aktywności związane z przebywaniem na świeżym powietrzu.

Co najmniej raz w miesiącu organizujemy wycieczkę tematyczną. Jeździmy do muzeów, parków rozrywki, do kina, teatru- wszystko to odbywa się przy dużym zaangażowaniu nauczycieli i w duchu pełnej integracji.