Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

pragniemy Was niezwłocznie poinformować, że nasze wspólne starania o pozostawieniu Ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnością w Zbylitowskiej Górze odniosły oczekiwany skutek. Nasze dzieci będą mogły kontynuować naukę w znanym, bezpiecznym i lubianym miejscu.

Proponujemy Państwu przeniesienie dzieci do nieodpłatnego Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracyjne Zbylitowska Góra „Dwór”, który rozpocznie działalność pod dotychczasowym adresem w naszym parku z naszą stajnią, które dla dzieci są już od dłuższego czasu drugim domem.

Oprócz wszystkich statutowych zadań Ośrodka, tj. zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych proponujemy poszerzenie oferty terapeutycznej o zajęcia w grocie solnej, terapię integracji sensorycznej, kontynuację i poszerzenie zajęć w oparciu o terapię Montessori, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia ogrodnicze w mini szklarniach.

W niezmienionej formie kontynuowane będą zajęcia w stajni (hipoterapia, treningi Olimpiad Specjalnych, jazda konna oraz dogoterapia).

Świadomi faktu, że nasi absolwenci po ukończeniu szkoły przysposabiającej do prazy zawodowej mają ograniczone możliwości dalszej terapii i rozwoju, chcemy otworzyć Dzienny Ośrodek Pobytu dla naszych absolwentów z różnymi rodzajami zajęć warsztatowych głównie w oparciu o posiadane zasoby (park, ogród, stajnia z zapleczem).

Planujemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych naszych podopiecznych i w miejsce starego placu zabaw wybudować nowy, profesjonalny, atestowany plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią oraz zbudować w parku siłownię na świeżym powietrzu ze stanowiskami do ćwiczeń.

W związku ze zmianą organu prowadzącego ośrodka, będzie można zrealizować wcześniejsze plany dotyczące budowy uniwersalnego boiska ze sztuczną nawierzchnią z kortami tenisowymi oraz w najbliższym możliwym czasie wyremontować i dobudować skrzydło do istniejącej już tzw. „Starej Szkoły”, co znakomicie poprawi bazę lokalową na miarę XXI wieku.

Zapewniamy Was, że ministerialne subwencję oświatowe, które Państwo przyznaje naszym dzieciom będą w pełni wykorzystane na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dwór.

W pełni doposażymy bazę do prac ogrodowych zgodnie z profilem szkoły PDP: pracownik konserwacji zieleni (miniciągnik ogrodniczy z oprzyrządowaniem, kosiarki, mini szklarnie, itd.). Myślimy również o zapewnieniu przynajmniej dla części naszych podopiecznych miejsc w hotelu, składającym się na początek z trzech samodzielnych mieszkań chronionych.

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem jesteśmy w stanie stworzyć w krótkim czasie nową jakość w edukacji, terapii i integracji na terenie Gminy Tarnów.

Zapraszamy do kontaktu, dyskusji i proponowania nowych form terapii, opieki.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Leśniak
Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego Dwór