3 września 2018 roku nastąpi otwarcie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zbylitowska Góra Dwór. Ośrodek będzie dysponował miejscami w szkole podstawowej, klasach wygasającego gimnazjum oraz w szkole przysposabiającej do pracy. Nauka i terapia w naszym Ośrodku będą BEZPŁATNE. Wszystkie szkoły będą działały na zasadach i prawach szkół publicznych.

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów!